O nas Psychoterapeuci O psychoterapii Pomoc psychiatryczna Cennik Kontakt

Leczenie w Ośrodku Psychoterapii Analitycznej "Anima" - Warszawa


Psychoterapeuci pracujacy w Ośrodku prowadzą indywidualną psychoterapię psychoanalityczną i psychoanalizę zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy, International Psychoanalytical Association.

Psychoterapia psychoanalityczna osób dorosłych to rozmowa oparta na swobodnych wypowiedziach i skojarzeniach pacjenta. W przypadku psychoterapii dzieci stosowane są odpowiednie techniki: zabawa, rysunek...

Psychoterapeuta nie daje rad ani wskazówek, nie ocenia, nie narzuca tematu rozmowy.

W trakcie sesji terapeutycznych omawiane są przeszłe doświadczenia pacjenta, jego aktualne problemy a także wzorce reagowania ujawniające się w relacji pacjent - terapeuta. Pacjent może opowiadać o wszystkich swoich przeżyciach i fantazjach.

Psychoterapia nie tylko dąży do usunięcia objawów ale do trwałej zmiany wewnętrznej poprzez zrozumienie wewnętrznych konfliktów oraz zmianę spostrzegania siebie i otoczenia, a także zmiany w relacjach z innymi ludźmi.

Sesje psychoterapeutyczne -spotkania trwajace 50 min. odbywają się z częstotliwością od 1 do 4 razy w tygodniu (w przypadku psychoanalizy).

Psychoterapia jest zwykle poprzedzona dwoma, trzema rozmowami wstępnymi - konsultacjami, mającymi na celu zdiagnozowanie problemu, a także określenie jaka forma pomocy będzie w danej sytuacji najodpowiedniejsza. Dopiero później zostaje zawarty kontrakt terapeutyczny obejmujący ustalenia dotyczące częstotliwości spotkań, warunków płatności, zasad odwoływania spotkań itp.

Psychoterapia, psychoterapeuta Warszawa